What is a normal electricity consumption

Hvad er et normalt elforbrug

Hvis du undersøger, om dit elforbrug er for højt, kan du her på siden få information om, hvad der er normalt elforbrug. Derudover kan du finde ud af, hvor mange penge du skal bruge på dit elforbrug.

Vi starter med at se nærmere på, hvor mange kWh en dansker i gennemsnit bruger, derefter ser vi nærmere på, hvor meget et gennemsnitligt elforbrug koster, for at kunne fastslå, hvad der er et normalt elforbrug.Hvor mange kWh bruger en dansker i gennemsnit

Ifølge tal fra Energistyrelsen bruger en dansker i gennemsnit 1.600 kWh el om året. For en husstand med to voksne er forbruget lidt lavere per person, og vil ligge på omkring 2.500 kWh for husstanden.

Det skyldes, at dele af elforbruget, såsom fjernsyn og køleskabe, er uafhængige af antallet af beboere. Er der børn i husstanden, stiger forbruget med yderligere 1000 kWh.

Hvor mange kWh bruger en gennemsnitlig dansker:

  • Gennemsnitligt elforbrug for en husstand med 1 voksen: 1.600 kWh
  • Gennemsnitligt elforbrug for en husstand med 2 voksne: 2.500 kWh
  • Gennemsnitligt elforbrug for en husstand med 2 voksne og børn: 3.500 kWhWhat is a normal electricity consumption
Fordeling af elforbrug i en ejerlejlighed. Kilde: Energistyrelsen

Hvad bruger en dansker i gennemsnit på sit elforbrug

Prisen på 1 kWh inklusive moms og afgifter bliver omkring 2,5 kr. Da det gennemsnitlige elforbrug for en dansker er 1.600 kWh om året, bruger en dansker i gennemsnit 4.000 kr. om året på elforbrug.

For en husstand med to voksne, der bruger omkring 2.500 kWh om året, koster elforbruget 6.250 kr. inklusive moms og afgifter. For en husstand med to voksne og børn, der bruger omkring 3.500 kWh om året, koster elforbruget 8.750 kr. inklusive moms og afgifter.

Hvad betaler en dansker i gennemsnit på sit elforbrug

  • Elforbrug for en husstand med 1 voksen koster årligt: 4.000 kr.
  • Elforbruget for en husstand med 2 voksne koster årligt: 6.250 kr.
  • Elforbrug for en husstand med 2 voksne og børn koster: 8.750 kr. årligt.
What is a normal electricity consumption
Fordeling af elforbrug i et parcelhus. Kilde: Energistyrelsen

Hvad er et normalt elforbrug

Alt efter om du er en eller to voksne og om der er børn i husstanden, vil et gennemsnitligt elforbrug målt i kWh ligge på mellem 1.600 og 3.500 kWh om året, til en samlet udgift på mellem 4.000 og 8.750 kr. om året.

  • Husstand med 1 voksen bruger 1.600 kWh og 4.000 kr. om året på elforbrug
  • Husstand med 2 voksne bruger 2.500 kWh og 6.250 kr. om året på elforbrug
  • Husstand med 2 voksne og børn bruger 3.500 kWh og 8.750 kr. om året på elforbrug

Hvis dit elforbrug er højere end ovenstående, bør du undersøge, om der er områder af dit elforbrug, hvor du kan spare penge. I den forbindelse anbefaler vi, at du ser nærmere på vores gode spareråd til elregningen.